Struktura organizacyjna

STRUKURA ORGANIZACYJNA KPP W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

Struktura organizacyjna i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej.


Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:


Kierownictwo:

 1. Komendant Powiatowy Policji

 2. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji


Komórki organizacyjne w KPP w Środzie Śląskiej:

 1. w służbie kryminalnej:

  1. Wydział Kryminalny

 2. w służbie prewencyjnej:

  1. Wydział Prewencji

  2. Ogniwo Ruchu Drogowego

  3. Posterunek Policji w Kostomłotach

  4. Posterunek Policji w Miękini

  5. Rewir Dzielnicowych w Malczycach

  6. Jednoosobowe Stanowisko ds. Postępowań Administracyjnych

  7. Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

 3. w służbie wspomagającej

  1. Zespół Kadr i Szkolenia

  2. Jednoosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  3. Zespół Wspomagający

  4. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Metryczka

Data publikacji 21.10.2014
Data modyfikacji 29.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Boczar
Osoba udostępniająca informację:
Marta Stefanowska KPP Środa Śląska
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Morzyński
do góry