Sprawy majątkowe

Stan środków trwałych KWP WE WROCŁAWIU na terenie działania KPP Środa Śląska

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

 użytkuje następujące środki trwałe:


1.Budynki i lokale:
- Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej ul.Św.Andrzeja 2, Środa Śląska - tytuł prawny własności :
trwały zarząd KWP we Wrocławiu , powierzchnia 1078,35 m2
- Posterunek Policji w Miekini ul. Willowa 4, Miekinia - tytuł prawny własności :
trwały zarząd KWP we Wrocławiu , powierzchnia 389,79 m2

2. Maszyny – agregat prądotwórczy, urządzenia i aparaty
specjalistyczne i ogólnego zastosowania

 

3. Sprzęt informatyczny
 

4. Sprzęt techniki policyjnej
 

5. Sprzęt łączności
 

6. Sprzęt transportowy
 

7. Sprzęt techniki biurowej
 

8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Majątek ten jest własnością Skarbu Państwa, pełnomocnictwo
posiada Komendant Wojewódzki we Wrocławiu

 

Metryczka

Data publikacji 30.03.2009
Data modyfikacji 14.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystian Błaszczak
Osoba udostępniająca informację:
Marta Stefanowska KPP Środa Śląska
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Morzyński
do góry